Precizări importante

Posted: 1st July 2014 by Biserica Borzesti in Despre Sfanta Cununie

–         Mirii să fie ortodocși și să nu fie rude spirituale sau trupești pănă la gradul al 7-lea;

–         Mirii trebuie neapărat să se spovedească înainte de a primi Taina Cununiei;

–         Nașii (o singură pereche) trebuie să fie ortodocși practicanți și căsătoriți religios;

–         Atât mirii, nașii cât și toți nuntașii trebuie să aibă o ținută decentă în biserică și un  comportament adecvat momentului și locului;

–         Nu se acceptă prezența lăutarilor în curtea bisericii, (a niciunui instrument muzical etc);

–         Mirii, nașii și nuntașii trebuie să ajungă din timp la biserică și să nu grăbească sub niciun motiv săvărșirea tainei;

–        Participanții trebuie să renunțe la orice superstiție legată de Sf Taina a cununiei (călcat pe picioare, aruncat cu bomboane,  bai puși sub covor etc) întrucât aceste practici sunt neconforme cu tradiția și spiritualitatea ortodoxă;

–         Mirii trebuie să-și aleagă din timp un sfânt ocrotitor al familiei și al casei lor care să îi ocrotească și călăuzească.