Precizări importante

Posted: 1st July 2014 by Biserica Borzesti in Despre Sfantul Botez

–         Nașii (la botez poate fi și o singură persoană) trebuie să fie creștini ortodocși practicanți conștienți de responsabilitatea pe care și-o asumă de a fi călăuzitor spiritual al celui botezat;

–         Nașul / nașii trebuie să mărturisească în locul pruncului și trebuie cunoască Simbolul Credinței sau Crezul;

–         Este recondabil ca părinții pruncului să accepte întreaga rânduială bisericească referitoare la Taina Sf. Botez;

–         Pruncul nu trebuie să poarte obiecte care să dețină caracter de superstiție întrucât această practică nu este în acord cu învățătura ortodoxă (ață roșie la mână, brățări etc);

–        Nu este o practică ortodoxă faptul de a pune bani în cristelniță;

–         Flacara lumânării aprinsă la momentul cuvenit nu trebuie să fie motiv de superstiție;

–         Nașii, părinții trebuie să respecte hotărârile Consuliului Parohial privitaore la obligațiile  în cazul botezului.