Zilele Betleemului Ștefanian – ediția a III-a
1-2 iulie 2015
Jurnal de eveniment – ziua a II-a
 

 „Astăzi cetele ctitorilor, oștirea țării și viețuitorii mănăstirilor se bucură, împreună cu toți credincioșii, aducând laude lui Dumnezeu, în ziua cinstirii celui ce și-a împodobit capul cu cununa biruințelor și a faptelor bune, înțeleptul cârmuitor al Moldovei, Ștefan Voievod. Drept aceea, împreună să strigăm: Slavă Ție, Doamne, Cel ce ai dăruit alesului Tău unele ca acestea”.

2 iulie, ziua de prăznuire a Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a fost la Biserica din Borzești cunună de bucurie prin Sfânta Liturghie oficiată de un sobor numeros de preoți și mulțime de credincioși veniți să prânzească din Lumina candelei acestui loc încărcat de sfințenie și istorie.

Răspunsurile la strană au fost date de către grupul psaltic Filomelos coordonat de prof. Paula Cautiș, iar la sfârșitul slujbei a fost oficiat Parastasul cel Mare pentru ctitorii Bisericii voievodale din Borzești.

Ne bucurăm să avem aproape oameni de un înalt calibru sufletesc și rugăm pe Sfântul Voievod Ștefan să picure în inimile noastre harul dreptății, al curajului, puterii și al verticalității să continuăm tradiția Zilelor Betleemului Ștefanian și în anii ce vor urma.