Secțiunea REFERATE:

LOCUL I: Gabriela Iftimescu, cls. a IX-a, Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu Bacău, prof. Vasile Constantin
LOCUL II: Andreea Enache, cls. A X-a, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, prof. Pr Cautiș Petrică
LOCUL III: Capmare Ștefan, cls. A IX-a, Colegiul Național Grigore Moisil Onești, prof. Vișciun Claudiu
MENȚIUNI:
 1. Magdan Vasilică Laura , cls a XI-a D, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, prof. Prisacariu Elena Mihaela
 2. Găină Ardeleanu Iulia, cls a IX-a A Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, prof. Prisacariu Elena Mihaela
 3. Toderașcu Paula Andreea, A IX-a cls. A IX-a , Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, prof. Cautiș Petrică
 4. Ciobanașu Ionela, A XI-a D, cls a IX-a A Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, prof. Prisacariu Elena Mihaela
 5. Ecaterina Ciobanu, a IX-a A, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, prof. Cautiș Paula
 6. Stratu Crina, a X-a A, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” , prof. Cautiș Petrică

Secțiunea PREZENTĂRI POWER POINT:

LOCUL I: Ianoș Raluca-Ioana, cls. a VIII-a, Școala Generală Ghiță Mocanu Onești, prof. Ianoș Elena-Carmen
LOCUL II: Alexa Miruna Elena, cls. A IX-a, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, prof. Prisacariu Elena Mihaela
LOCUL III: Sare-Albă Alisa Petronela, cls. A IX-a Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești prof. Prisacariu Elena Mihaela
MENȚIUNI:
 1. Amarii Roxana Maria, cls a XI-a D, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, prof. Prisacariu Elena Mihaela
 2. Ciubotaru Andra-Elena, cls a IX-a D, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, Pr. Mircea Enache
 3. Bocancea Ștefan, A IX-a, Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comănești, prof. Prisacariu Elena Mihaela
 4. Gârneață Gabriel, A IX-a D, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” Onești, prof.dr.Emilia Boghiu
 5. Hozit Irina și Tomozeiu Ana, a XI-a A, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir”, prof.dr.Emilia Boghiu.

Câștigătorii care nu au fost prezenți la festivitatea „Zilele Betleemului Ștefanian” și nu au intrat în posesia premiului sunt rugați să ne contacteze la numărul de telefon 0745032939, persoană de contact: pr. paroh Cautiș Petrică.

Imn pentru Dreptcredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt
Înaltpreasfințitul Ioachim al Arhiepiscopiei Romnului și Bacăului
2 iulie 2015 – Zilele Betleemului Ștefanian ediția a III-a
 

Ne cheamă Maria Sa Ştefan sub stejarul său din Borzeşti:
Veniţi voi, plăieşii Moldovei, cu preoţi din zona Oneşti!
Ne cheamă Maria Sa Ştefan, la Buhuşi, pe vale-n Orbic:
Veniţi voi, plăieşii Moldovei, cu duhul în suflet irenic.

Îmbrăcaţi în straie de nuntă, în mâini să purtaţi un drapel,
E ziua lui Ştefan cel Mare, ne cheamă şi azi la apel.
Priviţi-i cu drag astăzi chipul scăldat în lumină şi cânt,
Vedea-veţi în Domnul Moldovei pe Ştefan cel Mare ca Sfânt.

El nu mai e luptătorul, nici vajnicul om diplomat,
El este de-acum rugătorul, pentru toţi cei cu suflet curat.
În mână el ţine tot paloş, în semn de stindard şi de cruce,
Dar Ştefan vrea să ne spună că tot el povara ne-o duce.

Românul ce-n suflet îşi simte credinţa cea dreaptă, străbună,
Este urmaşul lui Ştefan şi vrednic de ţară română.
Legământ să facem cu toţii în faţa lui Ştefan cel Sfânt:
Cinsti-vom strămoşii, păstra-vom credinţa, oriunde vom fi pe pământ!

Zilele Betleemului Ștefanian – ediția a III-a
1-2 iulie 2015
Jurnal de eveniment – ziua a II-a
 

 „Astăzi cetele ctitorilor, oștirea țării și viețuitorii mănăstirilor se bucură, împreună cu toți credincioșii, aducând laude lui Dumnezeu, în ziua cinstirii celui ce și-a împodobit capul cu cununa biruințelor și a faptelor bune, înțeleptul cârmuitor al Moldovei, Ștefan Voievod. Drept aceea, împreună să strigăm: Slavă Ție, Doamne, Cel ce ai dăruit alesului Tău unele ca acestea”.

2 iulie, ziua de prăznuire a Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt a fost la Biserica din Borzești cunună de bucurie prin Sfânta Liturghie oficiată de un sobor numeros de preoți și mulțime de credincioși veniți să prânzească din Lumina candelei acestui loc încărcat de sfințenie și istorie.

Răspunsurile la strană au fost date de către grupul psaltic Filomelos coordonat de prof. Paula Cautiș, iar la sfârșitul slujbei a fost oficiat Parastasul cel Mare pentru ctitorii Bisericii voievodale din Borzești.

Ne bucurăm să avem aproape oameni de un înalt calibru sufletesc și rugăm pe Sfântul Voievod Ștefan să picure în inimile noastre harul dreptății, al curajului, puterii și al verticalității să continuăm tradiția Zilelor Betleemului Ștefanian și în anii ce vor urma.

Zilele Betleemului Ștefanian ediția a III-a 1-2 iulie 2015

Jurnal de eveniment – ziua I

Cu har mult ajutător venit prin binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Biserica voievodală din Borzești, Zilele Betleemului Ștefanian își clădesc în fiecare an tradiția, o tradiție pecetluită de scrierile lui Nicolae Iorga, de mai bine de un veac.

Zilele Betleemului Ștefanian, eveniment care s-a aflat în acest an la cea de-a treia ediție, reprezintă proiectul unde și-au unit forțele Arhiepiscopia Romanului și Bacăului prin Inaltpreasfințitul Arhiepiscop Ioachim, Biserica voievodală din Borzești prin pr. paroh prof. Cautiș Petrică, Asociația Betleemul Ștefanian, Asociația culturală Filomelos prin prof. Cautiș Paula, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, prin dir.prof. Filip Felicia, și Școala Generală „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Onești, prin dir. prof. Abaza Ion.

Prima zi a debutat cu slujba Vecerniei și a Litiei oficiată de un sobor bogat de preoți, iar răspunsurile la strană au fost date de grupul Filomelos sub coordonarea directă a prof. Paula Cautiș. „Toată suflarea” a adus laudă Dreptcredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt cu smerenie și nădejde pentru ca acesta să ne dea „biruință asupra potrivnicilor, pace lumii și mântuire”.

Evenimentele au continuat cu recepția lucrărilor finanțate de către Consiliul Local Onești la Muzeul de Cultură și Artă Religioasă Borzești în urma concursului de proiecte cu finanțare locală, organizat în luna august 2014. Ne bucurăm pentru că am avut aproape la acest moment pe dl primar Alexandru Cristea și pe dl Gelu Marcu din partea ANAF-Onești.

Bucuria nu ar fi fost deplină dacă ziua s-ar fi încheiat aici, iar faptul că în chip de legendă membrii trupei de teatru „Alpha” ne-au adus aproape de inimă sceneta „Ștefan Vodă din legendă” a reprezentat o deosebită încântare. Nicăieri copilăria și inocența nu se simte mai acasă decât la Borzești, locul unde Sfântul Voievod Ștefan cel Mare s-a născut și a îndurat săgeata prieteniei jertfite în fața cotropitorilor. În acest duh, ne înclinăm în fața eforturilor depuse de copiii din trupa de teatru „Alfa” și a coordonatorilor prof. Nicoleta Sălbatecu și prof. Doina Brumă.

Mărgătitare de mare preț ne-au fost alocuțiunile făcute de dna dr. Emilia Boghiu („Legătura lui Vasile Alecsandri cu plaiurile Borzeștilor”) și de dl dir. prof. Abaza Ion („Contribuția Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt la dezvoltarea culturii naționale”). Ne simțim puternici în credință și cu nădejde când avem aproape oameni de un înalt calibru academic și sufletesc care trudesc împreună cu noi la trezvia conștiinței religioase, istorice și naționale.

Nu în ultimul rând, ne-am bucurat cu „frică și cu cutremur” de prezența alături de noi a dl inginer Gheorghe Bogza care ne-a onorat cu lasarea cărții sale la care a trudit cu multă osârdie „Deținuții politici din coloniile de muncă forțată de la Onești și Borzești”. Ne-am cutremurat să aflăm că Biserica din Borzești a reprezentat o oază de nădejde, un Tabor al Luminii lui Hristos pentru deținuții politici ostracizați de regimul ateu comunist.

În închieierea primei zile, am adus bucurie peste bucurie, nominalizând câștigătorii Concursului „Șfântul Voievod Ștefan cel Mare – credință, istorie, legendă” la ambele secțiuni (referate, prezentări Power Point), înmânând diplomele și premiile în „galbeni” . Totodată, ne-am bucurat să oferim „Acte de prețuire” celor ce au trudit la organizarea Zilelor Betleemului Ștefanian și a celor ce și-au oferit priceperea ca aluat din care să dospească bucuria acestui eveniment în Biserica Sfântului Ștefan cel Mare.

 

 

Vă invităm cu nespusă bucurie la evenimentul anual organizat la Biserica voievodală din Borzești, Zilele Betleemului Ștefanian, ediția a III-a, 1-2 iulie 2015. Proiectul este un rezultat al parteneriatului dintre Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, sub binecuvântarea Înaltpreasfințitului Ioachim, Biserica Voievodală din Borzești, Asociația Betleemul Ștefanian, Asociația Culturală Filomelos, Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” și Școala Generală „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din Onești.

Vă așteptăm cu bucurie să redescoperim valorile religioase, istorice și de legendă care gravitează în jurul Bisericii din Borzești și să ne readucem în conștiință contribuția Sfântului Voievod Ștefan cel Mare în viața și în istoria noastră.

Evenimentul va debuta miercuri, 1 iulie 2015 și va cuprinde:

16:45  Primirea invitaților
17:00  Slujba Vecerniei și a Litiei închinată Sfântului Voievod Ștefan cel Mare – răspunsurile la strană vor fi date de GRUPUL FILOMELOS
18:30  Recepția lucrărilor finanțate de Consiluil Local Onești la Muzeul de Cultură și Artă Religioasă Borzești
19:00  Trupa de Teatru „Alpha” va prezenta sceneta  „ȘTEFAN VODĂ DIN LEGENDĂ”
19:25  Alocuțiune  „Legătura lui Vasile Alecsandri cu plaiurile Borzeștilor”  prof.  dr.  Boghiu Emiilia.
Alocuțiune cu tema: „Contribuția Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt la dezvoltarea culturii naționale” prof. dir. Abaza Ion
Premierea câștigătorilor Concursului „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare-credință, istorie și legendă”.

Joi, 2 iulie 2015, vă așteptăm să fiți alături de noi la prăznuirea Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt:
8:00  Utrenia 9:30  Sfânta Liturghie – răspunsurile la strană  vor fi date de GRUPUL FILOMELOS
11:30  Parastasul cel Mare pentru ctitorii  Bisericii din Borzești
Concet de câtece patriotice: GRUPUL FILOMELOS
După slujbă va urma agapa frățească pentru pelerini.

Vă așteptăm să plimim bucuria noastră!

Afis ZBS III A4